Met het wagenpark kunnen wij verschillende mogelijkheden aanbieden. Wij kunnen u dan ook een compleet pakket aanbieden wat het transport van machines of materialen betreft en het aan- en afvoeren van afval. Bij het transport van verschillende materialen moet u denken aan: grond, zand, grind, stro en andere materialen. Door het gebruik van aanhangers en diepladers kunnen we ook bijvoorbeeld machines, tractoren en andere langere voorwerpen kunnen vervoeren. Wat het afval betreft kunnen we o.a. het volgende afval voor u aan- en afvoeren:

  • Bouw- en sloopafval
  • Bedrijfsafval (plastic e.d.)
  • Puin
  • Hout Klasse A en B
  • Groenafval
  • Grond
  • Leveren van div soorten zand
  • Leveren van div soorten grond waaronder compost of gezeefde grond.